Elektronisk körjournal

Elektronisk körjournal

June 2, 2022 2022-09-20 13:31

Förenkla administration av era tjänstebilar

En kompakt rapport är tillgänglig för varje fordon som visar fullständig rutthistorik inklusive information om stopp, tillryggalagd sträcka i varje del av rutten, start- och slutplatser, tid tillbringad på vägen samt medelhastighet och maxhastighet

check-mark
Enkel administration av era fordon
Uppfyller skatteverkets krav och digitaliserar reseräkningen.
check-mark
Håll koll på körbeteende och även förbrukning av era fordon
GPS-spårning som låter dig övervaka realtidsposition, hastighet och stående tid för dina fordon.
check-mark
Flera olika alternativ för enheter
Ett körjournals system som täcker alla behov oavsett hur bilparken ser ut
check-mark
Priser som lockar alla sorts kunder
Ställ in och ta emot varningar för fortkörning, förflyttning med tändningen avstängd, förlorad GPS-signal, låg batterinivå, matningsspänning och SOS-knapp
check-mark
Support med känsla för bra service är prio för oss
Vi finns alltid kvar, även efter leverans

Vill du komma i kontakt med oss eller boka ett möte

    Tjänsteområde*

    Dark

    Light

    Dark

    Light